İnsan genetiğinin basit açıklaması

Uzman ile danışmanlık görüşmeniz için insan genetiğinin basit açıklaması.

Bizler, gelişimsel ve sosyal pediyatride çoğu kez gelişim bozukluğu, zeka geriliği, otizm spektrum bozukluğu ya da epilepsiye sahip çocuklarla ilgileniriz. Bu hastalıklar genellikle kalıtımsaldır. Bu, bir çocuğun hastalığı mutlaka doğrudan babasından ya da annesinden kalıtım yoluyla aldığı anlamına gelmez. Genetik mirasta kendiliğinden oluşan mutasyonlara da rastlanmaktadır. Genetik testler daha da karmaşık hale gelmektedir ve (olası) sonuçları anlamak da her zaman kolay değildir.

Ancak test yöntemleri ve muhtemel sonuçlar hakkındaki bilgiler, ebeveynlerin çocukları için test isteyip istemediğiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde önemlidir. Bunun için tıbbi aydınlatma görüşmesi önemlidir. Bu ana sayfa ile bazı sorular hakkındaki temel bilgileri vererek görüşme için hazırlığa katkıda bulunmak istiyoruz.

Biz kimiz?

Bu sayfada ve sonraki sayfalarda yer alan bilgiler size Wagener Derneği (Wagener-Stiftung) tarafından sunulmaktadır. Wagener Sosyal Pediyatri Derneği (Wagener-Stiftung für Sozialpädiatrie) kamu yararına çalışmaktadır ve ilaç üreticileri ya da tıp sektöründen diğer şirketler ile ticari ilişkileri bulunmamaktadır.

Bilgilerin derlenmesinde günlük iş rutininde gelişim bozukluklarına sahip çocuk ve ergenler ile ilgilenen uzman doktorlar yer almıştır.

Zeka geriliği

Otizm

Epilepsi

Genetik temeller

Genetik danışma

 

Testler